You are currently viewing Biotalouspäivät 17.-18.11.2021

Biotalouspäivät 17.-18.11.2021

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry (SBB) järjestää kaksipäiväisen seminaarin, joka on tarkoitettu ravinnekierrosta ja biokaasusta kiinnostuneille asiantuntijoille. Seminaari tarjoaa hyvän mahdollisuuden päivittää tietoa aihealueeseen liittyen sekä verkostoitua alan toimijoiden kanssa.

Seminaariohjelman ravinnekierto- ja biokaasu teemat linkittyvät vahvasti Sustainable biogas hankkeeseen. Lisäksi Sustainable biogas hankkeen puitteissa kehitettävä Laatulannoite-järjestelmä esitellään osana seminaarin ohjelmaa SBB:n puheenvuorossa.

Lisää tietoa Biotalouspäivistä löytyy täältä.