29.9.2022 Seminar-discussion: Improved nutrient management in biogas production and utilization of new biomass sources for sustainable bioenergy

The Sustainable Biogas project partners organized a hybrid seminar on 27th September in connection with EUSBSR Annual Forum 2022 in Lappeenranta, Finland. The purpose of the event was to create…

Continue Reading29.9.2022 Seminar-discussion: Improved nutrient management in biogas production and utilization of new biomass sources for sustainable bioenergy

18.5.2022 a report on sustainable future usage or disposal possibilities of sewage sludge -based biomasses in Finland published

Sustainable Biogas project has published a country specific report from Finland. The reports is a deliverable under project WP5 (Analysing usage and disposal possibilities for sewage based) and it investigates and…

Continue Reading18.5.2022 a report on sustainable future usage or disposal possibilities of sewage sludge -based biomasses in Finland published

Miten hallita biokaasun tuotannon ravinteita kestävästi – Webinaari 15.6.2022 klo 09-11

Kuinka ravinteiden hallintaa tulisi parantaa biokaasulaitoksissa, ja miksi mädätteiden käyttöä tulisi suunnitella myös alueellisella tasolla? Miten kierrätysravinteiden markkinat avataan, ja millaisia mahdollisuuksia jätevesipohjaisten biomassojen käytöllä on? Näitä kysymyksiä on lähestytty…

Continue ReadingMiten hallita biokaasun tuotannon ravinteita kestävästi – Webinaari 15.6.2022 klo 09-11

28.3.2022 Ahvenanmaan ravinnetasapainoa kuvaavat kartat lisäävät tietoa alueen fosfori- ja typpitasapainosta

Sustainable biogas –hankkeen yhtenä tavoitteena on ravinteiden hallinnan parantaminen ja sopivien työkalujen luominen niin koko Itämeren alueelle kuin hankkeen pilottialueille Lounais-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Latvian Zemgalessa. Pilottialueilla työ on käynnistynyt alueellisten…

Continue Reading28.3.2022 Ahvenanmaan ravinnetasapainoa kuvaavat kartat lisäävät tietoa alueen fosfori- ja typpitasapainosta

4.3.2022 Viherrakentamisen huuhtoumariskit -tilaisuuden esitykset ladattavissa

Sustainable Biogas -hankkeen järjestämässä Viherrakentamisen huuhtoumariskit -tilaisuudessa 4.3.2022 kuultiin uusista tutkimustuloksista ja keskusteltiin etenkin viherrakentamisen ravinnehuuhtoumariskeistä ja niiden mittakaavasta. Anna Saarentaus John Nurmisen Säätiöstä esitteli Sustainable Biogas -hankkeen ja toivotti…

Continue Reading4.3.2022 Viherrakentamisen huuhtoumariskit -tilaisuuden esitykset ladattavissa

14.2.2022 Vuoropuhelua jätevesilietteen hyödyntämisestä – Työpaja

Konsulttiyhtiö FCG esitteli tällä viikolla Sustainable Biogas-hankkeeseen liittyvässä työpajassa selvityksensä ”Puhdistamolietteen kestävä käsittely ja hyödyntäminen” alustavia tuloksia. Selvityksessä tarkastellaan valittujen erilaisten lietteen käsittelyvaihtoehtojen kustannus- ja ympäristövaikutuksia yksinkertaistetun kustannus-hyötyanalyysin avulla. Selvitys…

Continue Reading14.2.2022 Vuoropuhelua jätevesilietteen hyödyntämisestä – Työpaja
Read more about the article 10.2.2022 Biogas production and nutrient management sparked discussion in Åland Islands
Image: ID 93696620 © Vladvitek | Dreamstime.com

10.2.2022 Biogas production and nutrient management sparked discussion in Åland Islands

The Sustainable Biogas project was presented to a group of local actors in Åland at a workshop on February 10th 2022. The participants heard about the report on the current…

Continue Reading10.2.2022 Biogas production and nutrient management sparked discussion in Åland Islands