18.5.2022 a report on sustainable future usage or disposal possibilities of sewage sludge -based biomasses in Finland published

Sustainable Biogas project has published a country specific report from Finland. The reports is a deliverable under project WP5 (Analysing usage and disposal possibilities for sewage based) and it investigates and…

Continue Reading18.5.2022 a report on sustainable future usage or disposal possibilities of sewage sludge -based biomasses in Finland published

14.2.2022 Vuoropuhelua jätevesilietteen hyödyntämisestä – Työpaja

Konsulttiyhtiö FCG esitteli tällä viikolla Sustainable Biogas-hankkeeseen liittyvässä työpajassa selvityksensä ”Puhdistamolietteen kestävä käsittely ja hyödyntäminen” alustavia tuloksia. Selvityksessä tarkastellaan valittujen erilaisten lietteen käsittelyvaihtoehtojen kustannus- ja ympäristövaikutuksia yksinkertaistetun kustannus-hyötyanalyysin avulla. Selvitys…

Continue Reading14.2.2022 Vuoropuhelua jätevesilietteen hyödyntämisestä – Työpaja

20.9.2021 Two reports on nutrient management at biogas plants in Finland and Latvia published

Sustainable Biogas project has published two country specific reports from Finland and Latvia. These reports are deliverable under project WP2 (Improving nutrient management at biogas plants) and they illustrate the…

Continue Reading20.9.2021 Two reports on nutrient management at biogas plants in Finland and Latvia published