You are currently viewing 14.2.2022 Vuoropuhelua jätevesilietteen hyödyntämisestä – Työpaja

14.2.2022 Vuoropuhelua jätevesilietteen hyödyntämisestä – Työpaja

Konsulttiyhtiö FCG esitteli tällä viikolla Sustainable Biogas-hankkeeseen liittyvässä työpajassa selvityksensä ”Puhdistamolietteen kestävä käsittely ja hyödyntäminen” alustavia tuloksia. Selvityksessä tarkastellaan valittujen erilaisten lietteen käsittelyvaihtoehtojen kustannus- ja ympäristövaikutuksia yksinkertaistetun kustannus-hyötyanalyysin avulla. Selvitys julkaistaan vasta myöhemmin keväällä raporttimuodossa, mutta valitut lietteen käsittelyvaihtoehdot on esitelty FCG:n presentaatiossa.  

Gallup tuloksia jätevesilietteen käytön tavoitteista
Osallistujien näkemyksiä jätevesilietteen käytön tavoitteista.

Pienryhmissä toteutetussa osiossa keskusteltiin lietteen eri käsittelyvaihtoehdoista ja erilaisiin tavoitetiloihin liittyvistä ohjauskeinoista. Noin 30 osallistujan kesken toteutetussa gallupissa puolestaan kartoitettiin näkemyksiä jätevesilietteiden käsittelyssä huomioon otettavista näkökohdista. Vastaukset havainnollistivat jätevesilietteiden käsittelyyn liittyvän haasteen: vastaajat pitivät tärkeimpinä tavoitteina haitta-aineisiin liittyvien riskien vähentämistä ja ravinnekierrätyksen mahdollistamista, joiden yhteensovittamisessa on vielä haasteita. Seuraavaksi tärkeimpänä tavoitteena pidettiin kasvihuonekaasupäästöjen minimointia.

Lisäksi Ari Kangas ympäristöministeriöstä piti erinomaisen esityksen puhdistamolietteen käytön sääntelystä ja suunnitteilla olevista lainsäädäntöhankkeista (ks. Tilannekatsaus).