You are currently viewing Miten hallita biokaasun tuotannon ravinteita kestävästi – Webinaari 15.6.2022 klo 09-11

Miten hallita biokaasun tuotannon ravinteita kestävästi – Webinaari 15.6.2022 klo 09-11

Kuinka ravinteiden hallintaa tulisi parantaa biokaasulaitoksissa, ja miksi mädätteiden käyttöä tulisi suunnitella myös alueellisella tasolla? Miten kierrätysravinteiden markkinat avataan, ja millaisia mahdollisuuksia jätevesipohjaisten biomassojen käytöllä on?

Näitä kysymyksiä on lähestytty Sustainable biogas hankkeessa, jonka päätöswebinaarissa 15.6.2022 klo 09–11 kuulemme suosituksia kestävämmän biokaasun tuotannon edistämiseksi ravinteiden hallinnan näkökulmasta.

Esitysten yhteydessä on mahdollista esittää kysymyksiä asiantuntijoille. Lisäksi kuulemme vierailevan puhujan sekä latvialaisten hankepartnereiden näkökulmia aiheesta. Tilaisuus osin englanninkielinen.

Rekisteröidy tapahtumaan ohessa olevasta linkistä

Linkki webinaariin lähetetään ilmoittautuneille 14.6.2022

Ilmastoystävällinen biokaasu voi aiheuttaa riskin ravinteiden pääsemisestä vesistöihin, jos tuotannossa syntyvien mädätteiden ja biokaasulaitosten jätevesien käsittelyä ei ole suunniteltu huolellisesti. EU:n Interreg Central Baltic –ohjelman rahoittaman Sustainable Biogas -hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun kestävyyttä vesiensuojelun näkökulmasta. Hankkeen toteuttavat John Nurmisen Säätiö, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Latvian valtiolliset ympäristöpalvelut sekä Latvian biokaasuyhdistys.

This Post Has One Comment

Comments are closed.