You are currently viewing 4.3.2022 Viherrakentamisen huuhtoumariskit -tilaisuuden  esitykset ladattavissa

4.3.2022 Viherrakentamisen huuhtoumariskit -tilaisuuden esitykset ladattavissa

Sustainable Biogas -hankkeen järjestämässä Viherrakentamisen huuhtoumariskit -tilaisuudessa 4.3.2022 kuultiin uusista tutkimustuloksista ja keskusteltiin etenkin viherrakentamisen ravinnehuuhtoumariskeistä ja niiden mittakaavasta. Anna Saarentaus John Nurmisen Säätiöstä esitteli Sustainable Biogas -hankkeen ja toivotti tervetulleeksi tutkijapuheenvuorojen pitäjät:

  • Annaliza Cainglet Oulun yliopistosta esitteli NutriSludge-hankkeen tuloksia. NutriSludge-hankkeen tavoitteena oli testata orgaanisia synteettisiä ja luonnollisia polymeerejä jätevedenpuhdistuksen koagulantteina ja selvittää niiden käytön vaikutuksia lietteen laatuun, mm. kasvien ravinteiden saatavuuteen, sekä ravinteiden, metallien ja mikrohaitta-aineiden huuhtoumiin lietteen maaperälevityksessä. Ensimmäisiä tuloksia on jo julkaistu Journal of Environmental Management -sarjassa. Annalizan esitys
  • Katri Senilä SYKEstä kertoi BIOLTA-hankkeesta, jossa tunnistetaan lietepohjaisten lannoitteiden haittavaikutuksen tutkimiseen parhaiten soveltuvat biotestimenetelmät, selvitetään käsiteltyjen puhdistamolietteiden haitta-aineiden ja mikromuovien pitoisuuksia, biosaatavuutta, kulkeutumista ja haittavaikutuksia sekä kehitetään menetelmäohje puhdistamolietteen lannoitekäytön turvallisuuden arviointiin. Katrin esitys

Marjukka Porvarin juontamaan paneelikeskusteluun osallistuivat Ari Kangas (ympäristöministeriö), Piia Leskinen (Turku amk ja Suomen Vesiyhdistyksen Hulevesijaosto), Janne Nipuli (HSY) ja Anu Riikonen (Sitowise ja Viherympäristöliitto), ja tilaisuuden yhteenvedon ja loppusanat lausui Sanna Tikander Varsinais-Suomen ELYstä.