18.5.2022 a report on sustainable future usage or disposal possibilities of sewage sludge -based biomasses in Finland published

Sustainable Biogas project has published a country specific report from Finland. The reports is a deliverable under project WP5 (Analysing usage and disposal possibilities for sewage based) and it investigates and…

Continue Reading18.5.2022 a report on sustainable future usage or disposal possibilities of sewage sludge -based biomasses in Finland published

14.2.2022 Vuoropuhelua jätevesilietteen hyödyntämisestä – Työpaja

Konsulttiyhtiö FCG esitteli tällä viikolla Sustainable Biogas-hankkeeseen liittyvässä työpajassa selvityksensä ”Puhdistamolietteen kestävä käsittely ja hyödyntäminen” alustavia tuloksia. Selvityksessä tarkastellaan valittujen erilaisten lietteen käsittelyvaihtoehtojen kustannus- ja ympäristövaikutuksia yksinkertaistetun kustannus-hyötyanalyysin avulla. Selvitys…

Continue Reading14.2.2022 Vuoropuhelua jätevesilietteen hyödyntämisestä – Työpaja
Read more about the article 16.6.2021 Project Sustainable Biogas monitors nutrient runoff risks in landscaping
The Kaarina site before construction. Photo: Sanna Tikander

16.6.2021 Project Sustainable Biogas monitors nutrient runoff risks in landscaping

The John Nurminen Foundation and the ELY Centre for Southwest Finland will monitor the nutrient runoff risk from the utilisation of biogas digestate within the framework of the Sustainable Biogas…

Continue Reading16.6.2021 Project Sustainable Biogas monitors nutrient runoff risks in landscaping